ΕΡΕΤΒΟ

Η Elegant Facilities Services και η ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με σύναψη παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα Εργοταξίων.