Η Εταιρεία μας, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που είστε διαθέσιμος/η για κάποια εκ των πιο κάτω επαγγελματικών κατηγοριών, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλλετε, την σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση εργασίας.