Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ομάδα μας έχει ένα κοινό στόχο που είναι η ικανοποίηση των πελατών μας και η δημιουργία αξίας για την εταιρεία μας. Βασικός παράγοντας επιτυχίας του στόχου αυτού είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στους ανθρώπους παρέχοντας συστηματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε διάφορους τομείς και συστήματα. Εστιάζουμε σε θέματα υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων με μοναδικό στόχο τα μηδενικά ατυχήματα στο χώρο εργασίας. Η ενθάρρυνση, η αναγνώριση και η επιβράβευση των εργαζομένων αποτελούν προτεραιότητα για τη διοίκηση της εταιρείας μας.

organogramma