Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Η Elegant Facilities Services και ο Δήμος Ελληνικού-Αργρυρούπολης ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με τη σύναψη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Ν.Α.