Η Εταιρεία μας

H Elegant Facilities Services συστάθηκε από έμπειρους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία, με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών  σ’ επαγγελματικούς χώρους.

Η Elegant Facilities Services μέσω των κατάλληλων διαδικασιών, του άριστα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού, των στρατηγικών συνεργασιών, καθώς και με χρήση της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο αντικείμενο, προσφέρει στις σύγχρονες εταιρείες και οργανισμούς, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων μέσω του Facility Management παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες της, μειώνοντας τα σχετικά κόστη και ταυτόχρονα απαλλάσσοντάς τους από την πολυπλοκότητα στο συντονισμό πλήθους εργασιών διαφόρων ειδικοτήτων.

Σχέδιο Συμβάσεως Εταιρειών (10/11/2016)