Πελάτες

Από την έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας μας οικοδομούμε με τους πελάτες μας σχέσεις εμπιστοσύνης και άριστης επαγγελματικής συνεργασίας. Με βάση τη τεχνογνωσία και αξιοπιστία μας συνεργαζόμαστε με:

 • Ξενοδοχεία
 • Ασφαλιστικές Εταιρίες
 • Εμπορικές Εταιρίες
 • Καταστήματα Κινητής Τηλεφωνίας
 • Μεταφορικές Εταιρίες
 • Τράπεζες
 • Βιομηχανίες
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Ναυτιλιακές Εταιρίες
 • Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικές Κλινικές
 • Φαρμακεία
 • Σχολεία
 • Φροντιστήρια
 • Παιδικούς σταθμούς

pelates