Ποιότητα

Η Elegant Facilities Services είναι πιστοποιημένη  με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Οι αρχές της Πολιτικής Ποιότητας της Elegant Facilities Services βασίζονται στην πίστη μας ότι “η πίκρα της χαμηλής ποιότητας διαρκεί περισσότερο από την ικανοποίηση της χαμηλής τιμής”. Η Elegant Facilities Services θεωρεί στρατηγικής σημασίας την Ποιότητα. Μόνο αυτή εξασφαλίζει τη διατήρηση   της πελατείας μας, την προσέλκυση νέων πελατών και την πρωτοπορία μας απέναντι στον ανταγωνισμό.

Οι προσπάθειές μας εστιάζονται πάντα στην κάλυψη των αναγκών, των επιθυμιών και των προτιμήσεων των πελατών μας στο βέλτιστο κόστος.

Η κριτική των συνεργατών και των πελατών μας, αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών μας, είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.

Είναι πολιτική και στόχος μας να εκπαιδεύουμε και να βελτιώνουμε τις γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού μας. Επίσης προωθούμε την ελεύθερη έκφραση και κίνητρα για την μεγιστοποίηση της συμμετοχής και δημιουργικότητας του προσωπικού.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Elegant Facilities Services ακολουθείται και στηρίζεται από όλο το προσωπικό.

iso 9001