Διαχείριση Κτιρίων

Στην  Elegant Facilities Services  θεωρούμε ότι μέσα στο σημερινό επιχειρηματικό πλαίσιο , οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες με αυξημένες απαιτήσεις και ανταγωνισμό.

Όλες αυτές οι συνθήκες απαιτούν από τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν νέες συμπεριφορές και  πρακτικές, με αποφασιστικότητα και με σύνεση.

Η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες στην διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και των διαδικασιών.

Η  Elegant Facilities Services παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναθέσει – μεταφέρει διαδικασίες, διεργασίες, μέριμνες λειτουργίας και απαιτήσεις συντήρησης, σε έναν ενιαίο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Στην  Elegant Facilities Services διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη μας, εξασφαλίζοντας έτσι:

  • Την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή κάθε υπηρεσίας μας.
  • Την μείωση του λειτουργικού κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας.
  • Την ευελιξία και παραγωγικότητα με απλοποίηση των διαδικασιών.
  • Την ανταγωνιστικότητα.
  • Την μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεών σας.
  • Την απελευθέρωση των στελεχών σας από το διαχειριστικό φόρτο.