Φύλαξη

Η Elegant Facilities Services προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με σκοπό να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης του προσωπικού και των εγκαταστάσεων τους

Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλειας είναι

  • Στατικές Φυλάξεις
  • Φύλακες Υποδοχής
  • Περιπολούμενες Φυλάξεις (Patrol)
  • Διαχείριση CCTV
  • Ασφάλεια Εκδηλώσεων
  • Κέντρο λήψης Σημάτων
  • Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας