Συντήρηση & Καλλωπισμός Κήπων

Η Elegant Facilities Services εκτιμώντας την συνεχή ανάγκη για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σχετικά με τη φροντίδα και συντήρηση των κτιρίων, η εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση κήπων, χώρων πρασίνου επαγγελματικών & βιομηχανικών εγκαταστάσεων, πάρκων, roof gardens, καλλωπιστικών φυτών σε γραφεία και καταστήματα και γενικότερα έργων πρασίνου μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη Χώρων
  • Εκπόνηση Μελέτης
  • Επιλογή & Προμήθεια Φυτών
  • Προμήθεια & Τοποθέτηση Δικτύου Άρδευσης
  • Συντήρηση Φυτών Εσωτερικού Χώρου
  • Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Εξωτερικού Χώρου

gardening