Τεχνική Υποστήριξη

texniki-ypostiriksi

Το τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης κτιρίων της Elegant Facilities Services, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαχείρισης κτιρίων από εξειδικευμένα στελέχη και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους) με στόχο την άρτια λειτουργίας τους. Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης Εμπορικών Κέντρων, οικιστικών συγκροτημάτων, κτιρίων γραφείων και κτιρίων μικτής χρήσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Προληπτική & Διορθωτική Συντήρηση/Διόρθωση Βλαβών
  • ΗΜ Εργασίες
  • Υδραυλικά – Ύδρευση, Αποχέτευση & Όμβρια Δίκτυα
  • Φωτισμός (εσωτερικός και εξωτερικός)
  • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
  • Συστήματα πυροπροστασίας και κατάσβεσης
  • Μεγαφωνικά συστήματα
  • Συστήματα ασφαλείας, Συστήματα Access Control, Σύστημα CCTV
  • Κλιματισμός, Ψύξη – θέρμανση – εξαερισμός (συντήρηση, μελέτη, εγκαταστάσεις)
  • BMS (Building Management System)