Απεντόμωση & Μυοκτονία Χώρων

H Elegant Facilities Services με υψηλή ποιότητα και τεχνογνωσία, δραστηριοποιείται πάνω σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών υλοποιώντας αποτελεσματικές και οριστικές λύσεις που εγγυώνται την ασφάλεια των χώρων και των ανθρώπων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Καταγραφή & Μελέτη Χώρων
  • Εκπόνηση Μελετών
  • Χρήση εγκεκριμένων προϊόντων, άοσμων και φιλικών προς τον άνθρωπο
  • Συντήρηση & Προληπτικές Ενέργειες
  • Έκδοση σχετικών Πιστοποιητικών