Συντήρηση & Καλλωπισμός Κήπων

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη Χώρων
  • Εκπόνηση Μελέτης
  • Επιλογή & Προμήθεια Φυτών
  • Προμήθεια & Τοποθέτηση Δικτύου Άρδευσης
  • Συντήρηση Φυτών Εσωτερικού Χώρου
  • Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Εξωτερικού Χώρου